КОРАН І СУННА

Іслам — одна з трьох провідних на Землі релігійних систем.

Але говорити про іслам у Росії треба не тільки у зв’язку з цим, а переважно тому, що іслам у лаконічній і методологічно вірній формі виражає етику ставлення людини до Бога.

Більше того, саме в ісламі, а не в масовому християнстві, знайшло реалізацію те ставлення до Бога, якому вчив Ісус Христос.

Що ж таке іслам?

Він історично має коріння в іудаїзмі та християнстві. Він шанує єврейських пророків, Ісуса Христа (араб. — Іса). Він кличе своїх послідовників до Бога-Отця (араб. — Аллах), як Його розуміли і єврейські пророки, і Ісус. Коран — головна священна книга ісламу — містить їхні вислови та описи їхніх діянь. Оповідь у Корані ведеться через пророка Мухаммада від Бога, Що дає Мухаммаду як виключно особисті рекомендації, так і роз’яснення правильного розуміння Себе і Шляхи до Себе.

У чому ж новизна ісламу? Чому б Богові було не поширити серед людей, нині охоплених ісламом, наприклад, християнство?

А справа в тому, що дуже багато з людей, що називали себе християнами, уже тоді віддалилися від Учення Ісуса Христа. Сучасне ж масове християнство взагалі значною мірою втратило Бога, і його адептів можна тільки умовно називати християнами — бо вони тільки продовжують дотримуватися древніх християнських обрядів.

... Порівняємо з Індією. Люди Індії мають Бгаґавад-Ґіту, де є досить докладний опис того, що таке Бог і що у зв’язку з цим повинна робити людина. Але й в Індії більшість людей виявляється нездатною (через перевагу за чисельністю в будь-якому регіоні Землі — людей ранніх стадій психогенетичного розвитку) прийняти концепцію монотеїзму. Так, у масових індуїзмі і буддизмі махаяни нині домінує сподівання зовсім не на Бога, яскраво представленого в Бгаґавад-Ґіті, а на язичеських міфічних “богів”: Ганешу, Калі та ін. з відповідною іконографією. А в деяких звироднілих гілках буддизму ця тенденція дійшла до того, що Богові взагалі не найшлося місця і Він був зовсім відкинутий.

Але люди, що орієнтувалися на іудейську та християнську Біблії, виявилися щодо цього в ще гіршому становищі, оскільки ці книги не містять описання Бога, яке могло б задовольнити запити інтелектуально шукаючої людини: там Бог вимальовується лише тією мірою, щоб стати об’єктом віри, але не об’єктом знання.

Тому повернення до зручнішої для молодих душ язичеської форми релігійного світорозуміння серед людей, охоплених християнством, було ще легшим.

Втрата Бога у масовому християнстві в багатьох країнах полягала в тому, що Бог, який проповідувався іудейськими пророками та Ісусом як Головний Об’єкт уваги, спрямованості і любові, виявився витиснутим язичеськими культами Миколи Чудотворця та інших “святих угодників”, культом земної матері Ісуса, яка, хоч і була, безсумнівно, найпречудовішою жінкою і праведницею, але так і не змогла зрозуміти і прийняти те, чому навчав її Син, і навіть одного разу завважала Його таких, хто втратив глузд (Мк 3:21,31-35). А головна суть Вчення Ісуса про прагнення до Досконалості, до пізнання Бога-Отця — виявилася витиснутою... молитовним жебрацтвом.

Дійшло до того, що Вселенську Споконвічну Свідомість почали зображувати у вигляді дідка, що сидить на хмарині, а Святого Духа — у вигляді голуба.

Важливо зазначити, що язичеська тенденція була узаконена православ’ям уже в самому літургіку, де дуже гарна, але аж ніяк не Божественна Марія, мати Ісуса, стала величатися, як “Цариця моя преблагая”, “Володарка наша”, ми ж — її раби, що не мають надії на допомогу, крім як від неї. (А Бог, як ми бачимо, у такому випадку виявляється ніби й узагалі ні при чому).

І от, бачачи початок цієї тенденції, Бог ще раз повторив через Свого пророка Мухаммада, що люди повинні зосередити увагу і присвятити життя саме Тотальному Вселенському Богові-Творцеві.

Саме слово іслам, до речі, перекладається російською як покірність Богові, а слово мусульманин (араб. — муслім) — як той, хто віддав себе Богові.

Суть ісламу виражається у двох формулах: “Ла іллаха ілля ллах” — “Немає бога, крім Бога!” і “Аллаху акбар” — “Бог великий!” (“великий”, зрозуміло, не в тому сенсі, що Він — така знатна, страшна і таємнича людина, що Його треба поважати і боятися, а в тому, що Божественна Свідомість дійсно не має збагненних меж у всесвіті і що Бог є справді Всемогутній Творець і Правитель доль усього Творіння і долі кожного з нас).

Маючи приклад виродження віри в безлічі християн, мусульмани пішли навіть на таку крайність, як заборону на живописне і скульптурне зображення людей і тварин, щоб у когось не виникла спокуса їм поклонятися (цю заборону було дещо пом’якшено лише останнім часом).

Може в когось постати запитання: а чому це настільки важливо — спрямовувати свій погляд переважно на Бога-Отця, а не, скажімо, на Ісуса Христа чи іншого Аватара? Виявляється, що це насправді має принципове значення з погляду методології духовного вдосконалювання. Це так, тому що тільки суворий монотеїзм привертає до того, щоб у зрілих адептів актуалізувалася потреба до вивчення і практичного освоєння багатомірної структури Творіння і щоб пошук Творця, Мети, Учителя спрямувався в її глибини, а не “по площині” в грубих просторових мірностях, що властиво язичникам.

* * *

Оцінюючи настільки високо теологічну концепцію ісламу, треба, разом з тим, застерегти читача від некритичного ставлення до того, що можуть проповідувати окремі мусульмани або їхні групи. Хоча б уже той факт, що в ісламському світі аж ніяк немає єдності з деяких питань релігії, доводить, що лише Бог знає все, а людям властиво помилятися.

Зауважимо також, що Коран призначений лише для того, щоб закласти і зміцнити в людині основу правильної віри, в результаті чого адепти одержують можливість рухатися релігійним Шляхом далі. В ісламі щабель знаходження (набуття) і зміцнення віри, а також освоєння релігійної дисципліни називається шаріатом. На цьому щаблі — щоб не відштовхнути масу потенційних адептів — Коран не вимагав від них навіть відмови від традиційного для населення цієї частини Землі “забійного” харчування, що несумісне з більш високими щаблями просування релігійною драбиною — тарікатом та ін.

Очевидним є те, що немає ніякого сенсу привносити всім людям у їхній сучасний побут ті правила поведінки, які Бог дав через Мухаммада конкретній групі людей у конкретний історичний період, до того ж на тлі постійних воєнних дій. Має сенс закликати зовсім не до дріб’язкового дотримання правил побуту, викладених у Корані, які стосуються того, що є, як одягатися і як женитися, — а до вміщення принципових основ ставлення до Бога.

Нижче ми наведемо деякі найбільш важливі цитати з Корана (у перекладі І.Ю.Крачковського, з кількома незначними уточненнями) і Сунни.

Ще раз підкреслюємо, що, читаючи їх, не забуватимемо, що слово Аллах є арабським еквівалентом слів Бог-Отець, Ішвара, Дао, Споконвічна Свідомість і інших синонімів.

* * *

В ім’я Аллаха люблячого, співчуваючого!

 

1:1. Хвала — Аллаху, Господу світів,

1:2. люблячому, співчуваючому,

1:3. Царю в день суду!

1:4. Тобі ми поклоняємося і просимо допомогти!

1:5. Веди нас дорогою прямою!

2:20. ... Не надавайте ж Аллаху рівних!...

2:101. Хіба ти не знаєш, що в Аллаха — влада над небом і Землею і що немає у вас, крім Аллаха, ні близького, ні помічника?

2:109. Аллахові належить і схід, і захід; і куди б ви не звернулися — там Лик Аллаха...

2:111. Він — Творець неба і Землі, а коли Він вирішить яку-небудь справу, то тільки каже: “Будь!” — і воно буває (з’являється).

2:136. ... Скажи: “Аллаху належить і схід і захід, Він веде, кого хоче, Прямим Шляхом!”.

2:142. Істина — від твого Господа, не будь же в числі тих, що сумніваються!

2:143. У всякого є напрям, куди він звертається. Намагайтеся ж випередити один одного в добрих справах!

2:149. Не кажіть про тих, кого убивають на шляху Аллаха: “Мертві!”, — ні, живі! Але ви не відчуваєте.

2:150. Ми випробовуємо вас дечим зі страху, голоду, нестатку в майні і душах і плодах. І обрадуй терплячих —

2:151. тих, які, коли їх застає нещастя, кажуть: “Воістину, ми належимо Аллахові, і до Нього ми вертаємося!”:

2:152. це — ви, над якими Благословення від вашого Господа і Милість, і ви, хто йде вірним шляхом!

2:158. І Бог ваш — Бог єдиний, немає Божества, крім Нього — люблячого, співчуваючого!

2:160. А серед людей є такі, що беруть, крім Аллаха, рівних (Йому); вони люблять їх, як люблять Аллаха. А ті, хто увірували, — сильніше люблять Аллаха...

2:213. ... Може бути, ви ненавидите що-небудь, а воно для вас — благо, і може бути, ви любите що-небудь, а воно для вас — зло, — воістину, Аллах знає, а ви не знаєте!

2:257. Нема примусу в релігії! Уже яскраво вирізнився Прямий Шлях від омани! Хто не вірує в ідолопоклонство і вірує в Аллаха, — той ухопився за надійну Опору, для Якої немає руйнування!...

2:266. ... Аллах не веде Прямим Шляхом людей невірних!

2:273. ... Аллах знає про те, що ви робите!

2:282. ... І бійтеся Аллаха; воістину, Аллах вас учить, і Аллах знає про будь-яку річ!

3:1. Аллах — немає Божества, крім Нього! Він — живий, сущий!

3:2. Послав Він тобі Писання в істині, підтверджуючи істинність того, що послано колись. А послав Він Тору і Євангелія раніше в керівництво для людей...

3:4. Воістину, від Аллаха не сховане ніщо на Землі і на небі. Він — Той, Хто надає вам форму в утробах, як побажає...

3:27. Нехай віруючі не беруть собі близькими невірних!... А хто зробить це — у того з Аллахом немає нічого спільного, якщо ви тільки не будете побоюватися їхнім страхом. Аллах застерігає вас від Самого Себе: (адже) до Аллаха — повернення!

3:47. ... Аллах — найкращий з хитрунів.

3:53. Істина — від твого Господа. Не будь же тим, хто сумнівається!

3:66. ... Скажи: “Воістину, пряме керівництво — керівництво Аллаха!...”.

3:74. І не накаже Він вам, щоб ви взяли ангелів і пророків господами...

3:106. ... А якби увірували, хто має Писання*, — було б краще для них! Серед них є віруючі, але більша частина — розпусники.

3:109. Не однакові вони: серед власників Писання є громада стійка...

3:143. ... Аллах — ваш Заступник! І Він — кращий з помічників!

3:151. І, звичайно, якби ви були вбиті на шляху Аллаха або померли, то прощення від Аллаха і милосердя — краще того, що ви збираєте!

3:163. І ніяк не вважай тих, які вбиті на шляху Аллаха, — мертвими. Ні, живі! Вони у свого Господа одержують уділ!

3:170. Нехай не засмучують тебе ті, що спрямовуються до невір’я: бо вони ні в чому не зашкодять Аллахові!...

4:40. І поклоняйтеся Аллаху! І не надавайте Йому нікого в співтовариші! А батькам — роблення добра! І близьким, і сиротам, і біднякам, і сусідові близькому по родичанню, і сусідові чужому, і другові по сусідству, і мандрівнику... Воістину, Аллах не любить тих, хто гордовито хвалькуваті,

4:41. які скнаряться, і наказують людям скнарість, і приховують те, що дарував їм Аллах від Своєї щедрості!...

4:80. ... І якщо осягає їх хороше, вони кажуть: “Це — від Аллаха!”, а коли осягає їх погане, вони кажуть: “Це — від тебе!”. Скажи: “Усе — від Аллаха!”. Чому ж ці люди ніяк не можуть зрозуміти розповіді?

4:81. Що осягло тебе з хорошого, те — від Аллаха, а що осягло з поганого, те — від самого себе.

4:111. ... Хто набуде гріха — той набуде його проти самого себе; воістину, Аллах — знаючий, мудрий!

4:174. О люди!... Ті, які ввірували в Аллаха і трималися за Нього, — Він їх введе у Свою Милість і Щедрість і поведе їх дорогою до Себе, прямою дорогою!

5:18. О володарі Писання! До вас прийшов Наш посланник, щоб роз’яснити багато чого з того, що ви приховуєте в Писанні і проходите повз багато чого...

5:19. Не вірують ті, які кажуть, що Аллах — це Месія*, син Марйам*...

5:64. Скажи: “О володарі Писання! Невже ви помщаєтесь нам тільки за те, що ми ввірували в Аллаха і в те, що було зведено нам, і в те, що було зведено раніше, і за те, що переважна частина вас — розпусники?”

5:71. ... Воістину, Аллах не веде прямо людей невірних!

5:76. Не вірували ті, які казали: “Адже Аллах — Месія, син Марйам!”. А Месія сказав: “О сини Ісраїла! Поклоняйтеся Аллахові — Господу Моєму і Господу вашому!”

5:77. Не вірували ті, які казали: “Адже Аллах — третій із трьох”, — тоді як немає ніякого Божества, крім Єдиного Бога...

5:116. І от сказав Аллах: “О Іса, син Марйам! Хіба Ти казав людям: “Прийміть Мене і Мою матір двома Богами окрім Аллаха?”. Він (Іса) сказав: “Хвала Тобі! Як можна Мені говорити те, що Мені не по праву?...

5:117. Я не казав їм нічого, крім того, про що Ти Мені наказав: “Поклоняйтеся Аллахові, Господу Моєму і Господу вашому!”...

6:17. Якщо торкнеться тебе Аллах нещастям, то немає спасителя від цього, крім Нього...

6:32. Тутешнє життя — тільки гра й забава; майбутнє житло — краще! — для тих, які богобоязливі. Хіба ви не зрозумієте?

6:51. ... Немає... — крім Нього — покровителя і заступника...!

6:106. Дотримуйся того, що вселено тобі від твого Господа: “Немає Божества, крім Нього!”, — і відвернись од багатобожників!

7:6. ... Ми не буваємо відсутніми!

7:26. ... Воістину, Ми зробили шайтанів* заступниками тих, які не вірують!

7:40. А ті, які ввірували і творили благе, — Ми покладаємо на душу тільки можливе для неї, — вони — мешканці раю...

7:179. В Аллаха — прекрасні імена*; закликайте Його по них і залишіть тих, які вносять розкольництво про Його імена! Буде їм віддано за те, що вони роблять!

9:51. Скажи: “Не обхоплює нас ніколи ніщо, крім того, що накреслив нам Аллах! Він — наш Заступник!”. І на Аллаха нехай покладаються віруючі!

9:117. Воістину, Аллахові належить влада над небом і Землею! Він живить і умертвляє, і немає у вас — крім Аллаха — заступника і помічника!

10:13. А коли людину торкнеться зло — вона волає до Нас (будучи) і на боку, і сидячи, і стоячи; коли ж Ми усунемо зло, що оволоділо нею, — вона проходить, наче і не кликала Нас проти зла, що торкнулося її...

10:45. Воістину, Аллах ні в чому не несправедливий до людей, але люди несправедливі самі до себе!

10:107. Якщо Аллах торкнеться тебе злом — то немає спасителя від цього, крім Нього. А якщо Він побажає тобі добра — те немає того, хто утримає Його Милість...

11:18. Хто бажає життя близького і його принад — тим Ми допоможемо повністю завершити діла їхні в ньому, і вони тут не будуть обділені.

11:19. Це — ті, для яких немає в майбутнім житті нічого, крім пекла, і даремне те, що вони зробили тут, і ніщо є те, що вони творили!

13:36. А ті, кому Ми дарували книгу (Коран), — радуються тому, що послано тобі... Скажи: “Мені велено поклонятися Аллахові і не додавати Йому співтоваришів; до Нього я закликаю, і до Нього — моє повернення!”.

16:120. ... Воістину, твій Господь прощаючий, милостивий — для тих, які творили зло через незнання, а потім покаялися після цього і виправилися.

17:24. І вирішив твій Господь, щоб ви не уповали ні на кого, крім Нього, і до батьків — благодіяння. Якщо досягне в тебе старості один із них або обоє, то не кажи їм — тьху! і не кричи на них, а кажи їм слово благородне.

17:25. І схиляй перед ними обома крило смиренності з милосердя й кажи: “Господи! Помилуй їх, бо вони виховували мене маленького!”.

17:28. І давай родичу належне йому, і бідняку, і мандрівнику й не марнотрать нерозважливо, —

17:29. адже марнотрати — брати шайтанів!...

17:31. І не роби твою руку прив’язаної до шиї*, і не розширюй її всім розширенням* — щоб не залишитися тобі несхвальним, жалюгідним!

17:32. Воістину, Господь Твій простирає уділ, кому Він бажає, і все розподіляє. Воістину, Він про Своїх рабів знаючий і видючий!

17:39. І не ходи по землі гордовито!...

18:110. Скажи: “Я ж — людина, подібна вам; дано мені Одкровення про те, що Бог ваш — Бог Єдиний. І хто сподівається зустріти свого Господа — нехай творить справу благу і в поклонінні Господу своєму (нехай) не приєднує до Нього нікого!”.

20:7. Бог! — немає Божества, крім Нього; у Нього — прекрасні імена!

20:48. Він сказав: “Не бійтеся, Я — з вами, слухаю і бачу!”...

21:36. Усяка душа вкушає смерть*; Ми випробовуємо вас злом і добром для випробування; і до Нас ви будете повернуті!

22:74. Аллах обирає посланників з ангелів і з людей...

28:50. ... Хто більше збився зі шляху, ніж той, хто пішов за своєю пристрастю без керівництва від Аллаха? Воістину, Аллах не веде Прямим Шляхом людей неправедних!

28:59. Господь твій не був такий, щоб губити поселення, поки не пошле в них посланника, що читає їм Наші знамення (для повернення до праведності). Ми не губили поселень без того, щоб мешканці їх були неправедні!

31:20. І коли скажуть їм: “Ідіть за тим, що послав вам Аллах!”, — вони кажуть: “Ні, ми підемо за тим, на чому знайшли батьків наших!”...

31:21. А хто повернув своє обличчя до Аллаха і творить добро — той ухопився за надійну опору!..

31:22. А хто не ввірував — хай не засмучує тебе невір’я його! До Нас їхнє повернення, і Ми пояснимо їм про те, що вони вчинили...

32:11. Скажи: “Приймає вашу кончину ангел смерті, якому ви доручені, потім ви до вашого Господа повернуті будете”.

32:12. А якби ти бачив, як грішники никнуть очима перед своїм Господом: “Господь наш, ми побачили і почули! Поверни ж нас, щоб ми змогли творити благе! Ми ж (тепер) переконані в істині!”.

32:20. А ті, які гріховодили, — їхнє пристанище — пекло. Щоразу, як вони побажають вийти звідти, — їх туди повертають і кажуть їм: “Скуштуйте покарання пекла, що його ви вважали неправдою!”.

32:21. І дамо Ми спробувати їм покарання найближчого*, (яке є) крім покарання найбільшого*, — може, вони повернуться!

33:5. ... Немає на вас гріха, у чому ви помилилися, а тільки в тому, що затівали (поганого)...

33:16. Скажи: “Не допоможе вам втеча, якщо ви біжите од смерті!...”.

33:41. О ті, хто ввірував! Згадуйте Аллаха частим пригадуванням, і прославляйте Його ранком і ввечері!

33:39. Воістину, Аллах тримає небо і Землю, щоб вони не зникли...

37:182. І — хвала Аллаху, Господу світів!

39:43. Аллах приймає душі в момент смерті; а ту, яка не відійшла, — уві сні...

39:56. Ідіть за кращим, що послано вам від вашого Господа!...

39:66. ... Аллаху поклоняйся і будь вдячним!

40:62. І сказав Господь: “Кличте Мене, Я відповім вам!...”.

41:5. Скажи: “Адже я — людина, така, як ви; мені було сповіщено, що Бог ваш — Бог єдиний. Спрямовуйтеся ж до Нього безпосередньо і просіть у Нього прощення!...”.

41:7. Воістину, тим, які ввірували і творили благе, — їм нагорода невичерпна!

41:46. Хто творив благе — то для самого себе, а хто творив лихе — теж проти себе...

41:51. А коли Ми зробили милість людині, вона повертається і йде. А коли торкнеться його зло, він — власник всеосяжної молитви.

42:8. ... Аллах — мій Господь, на Нього я поклався і до Нього звертаюся!

42:12. ... Аллах обирає до Себе, кого побажає, і веде до Себе (того), хто звертається.

42:29. А (якщо) щось застає вас із нещасть — так це те, що спричинили ваші руки; і прощає Він багато чого.

42:47. ... А коли Ми даємо людині відчути Нашу милість — вона радується їй, а якщо її здолає зло за те, що раніше зробити її руки, — то тоді людина невдячна!

42:48. Аллаху належить влада над небом і Землею; Він творить, що бажає, дає, кому забажає — жіноче потомство, кому забажає — чоловіче.

42:49. Або Він з’єднує їх: чоловіків і жінок; а кого бажає, робить безплідними...

46:2. Ми не створили небо і Землю й те, що між ними, інакше як за істиною і на певний строк...

49:12. О ті, хто ввірував! Бережіться багатьох думок! Адже деякі думки — гріх...

59:20. Не рівні мешканці пекла і мешканці раю. Мешканці раю — вони — досягли успіху!

59:22. Він — Аллах, немає Божества, крім Нього, — Цар, Святий, Мирний, Вірний, Охранитель, Великий, Могутній, Найвищий; хвала Аллаху...!

59:24. Він — Аллах — Творець, Будівник, Учитель. У Нього — найпрекрасніші імена! Хвалить Його те, що в небі і на Землі. Він — великий, мудрий!

84:6. О людино! Ти прагнеш до свого Господа устремлінням — і зустрінеш Його!

87:1. Хвали ж ім’я Господа твого Найвищого...!

* * *

А тепер познайомимося з деякими хадісами — висловленнями пророка Мухаммада і Бога через нього, записаними в книгах Священного Переказу ісламу — Сунні (цит. за [63]):

 

Гарне виховання — це найкраща спадщина, яку можна залишити дітям.

Говори завжди правду, навіть якщо вона тобі не вигідна!

Тим, що знаєте, ділитеся з іншими і навчите їх!

Того, хто нікого не пошкодував, ніхто не пошкодує.

Не будьте тягарем для людей!

Не сідаєте між двома сидячими, не запитавши в них попередньо дозволу.

Будьте ощадливими і не допустіть себе до впадання в нестаток!

Не робіть нічого такого, що потім мучитиме вашу совість!

Багатство полягає не в кількості товару, а в широті душі.

Знання є скарб, ключем до якого є допитливість.

Відійдіть від дурня!

Уникайте п’янких напоїв!...

Спокій — виграш, сум’яття — втрата.

Не поспішайте в рішеннях і передбачайте наслідки!

Не судіть нікого, ґрунтуючись на припущеннях, або якщо у вас є сумніви.

Умовляйте кожного не робити зла!

Якщо винуватого доводиться карати, ніколи не бийте його по обличчю!

Той, хто встає пізно, закриває собі двері до статку.

Усякий хабар є гріхом і мерзенним джерелом доходу!

Той, хто розлютився, хай змовкне негайно!

Негостинна людина — неповноцінна людина!

Винагородіть тих, хто зробили вам добро!

Достойна справа — простити тому, хто тебе скривдив, дати тому, хто тобі відмовив, простягнути руку миру тому, хто з тобою свариться!

О людино! Якщо не наситишся ти малим, не задовольнить тебе й велике!

Добрі справи роби без розголосу.

Не бажайте смерті ні собі, ні іншим.

Той, хто не дякує людям, — не подякує й Аллаху.

Все, створене Аллахом, прекрасне, хоча люди не завжди це розуміють!

Аллах створив хвороби, але Він створив і ліки від них.

Аллах щедрий і любить щедрих людей.

Для всього є свій шлях. Шлях же до раю відкриває знання.

За знаннями не лінуєтеся йти навіть до далекого Китаю, бо надбання знань є найголовнішим обов’язком мусульманина!

Жебрацтво є заняття непристойне!

Розпочинайте їсти, пам’ятаючи Аллаха, і не будьте вибагливі в їжі!

Врата до добробуту знаходяться під замком. Ключем для нього є труд.

Ворожити і вірити словам ворожок, провісників і чарівників — це мерзенність.

Погану людину характеризують такі ознаки: вона бреше в розмові, не виконує своїх обіцянок і, відчуваючи безкарність, творить підлі справи.

Із працівником розрахуйся за вчинене, поки в нього не висох піт!

Хто вдачею м’який, поведінкою гарний і не шкодить іншим — того не торкнуться вогні пекла!

Година, витрачена на придбання корисних знань, Аллахові угодніша, ніж ціла ніч, проведена в молитві.

Повсякчас намагайтеся бути чистими!...

 

Спеціально для чоловіків:

Добре ставитеся до жінок!...

Шляхетний добре ставиться до жінок, підлий же буде з ними підступний.

Поважайте жінок!...

Якщо одночасно покличуть тебе батько і мати, то спочатку підійди до матері!